Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
janealicejones
9353 f98a
Reposted fromshar17666 shar17666 viapouler pouler
janealicejones
8182 5b55 500
Reposted frometerycznosc eterycznosc viapouler pouler
janealicejones
“ (...) wszystko, co mam jest w nim zakochane. ”
— Stachura
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viapouler pouler
janealicejones
6828 8164 500
Reposted fromlovemystery lovemystery viapouler pouler
janealicejones
0458 1388
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapouler pouler
janealicejones
Chciałabym Ci wszystko powiedzieć, ale mnie o to nie pytasz.
— Alkohol szkodzi zdrowiu, ale pomaga życiu.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapouler pouler
5851 f48e 500
Reposted from009 009 viapouler pouler
janealicejones
janealicejones
Pójdziemy cisi, zamyśleni, wśród złotych przymgleń i promieni, pójdziemy wolno alejami, pomiędzy drzewa, cisi, sami.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromavooid avooid viapouler pouler
janealicejones
 Bo tak mam jakoś porąbane w tym życiu, że zanim skończę się cieszyć, to już płaczę. 
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viapouler pouler
janealicejones
Nie masz pojęcia, jak ja czasem cierpię, zupełnie bez wyraźnego powodu. Myśli mam tak dziwnie poplątane, wartościowanie tak stasowane, że już nie mogę tak dłużej żyć […] Mój światopogląd […] zaczyna walić się od podstaw. Właściwie jestem wcieleniem kompromisu, i to koniecznego, i niczym więcej.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, “Pożegnanie jesieni”
Reposted fromLittleJack LittleJack viapouler pouler
janealicejones
9752 cd62
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
janealicejones
9354 0dd0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakatastrofo katastrofo
janealicejones

I feel like I'm in the wrong world. Cause I don't belong in a world where we don't end up together. I don't. There are parallel universes out there where this didn't happen, where I was with you, and you were with me. And whatever universe that is, that's the one where my heart lives in.

— Comet (2014)
Reposted fromasafeather asafeather viaAmericanlover Americanlover
janealicejones
2146 3b4d 500
borszewicz.
Reposted fromrol rol viawiks wiks
janealicejones
7530 93db
Reposted fromsaiwala saiwala
janealicejones
ewelina lebida collages
Reposted frometerycznosc eterycznosc
janealicejones
ewelina lebida collages
Reposted frometerycznosc eterycznosc
janealicejones
Reposted fromweightless weightless vianikotyna nikotyna
janealicejones
6516 1588 500
Pierwsza strona "Nagich wierszy" Krystyny Gucewicz
Reposted fromasystolia asystolia viainyou inyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl