Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
janealicejones
Noise Tales sometimes don't like to move it.
Reposted fromnoisetales noisetales viaMagoryan Magoryan
janealicejones
3812 a721 500
Reposted fromrol rol
janealicejones
0421 408f 500
Reposted fromsangivisceres sangivisceres viakatastrofo katastrofo
janealicejones
grafika couple, love, and kiss
Reposted fromweightless weightless viasweetnothingg sweetnothingg
janealicejones
jeśli na jakąś przyjemność potrzebujesz aprobaty innych, to rzeczywiście jest mi cię żal.
— Hermann Hesse – Wilk stepowy (tak bardzo prawdziwe w świecie, w którym każdą najmniejszą przyjemność, każde zainteresowanie musicie od razu upamiętnić na fejsie lub instagramie w oczekiwaniu na lajki i komentarze, w poszukiwaniu bezsensownej aprobaty i oklasków)
Reposted fromvaka vaka viatutsade2 tutsade2
janealicejones
janealicejones
2980 b37b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viashampain shampain
janealicejones
3737 421a 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaemtezmazupe emtezmazupe
janealicejones
janealicejones

illogical-vulcan:

millennial dreams: to have enough money for a 1 bedroom apartment, bills, and groceries. 

janealicejones
Może to jest właśnie szalona miłość. Miłość dwóch szaleńców. Chociaż próbowałem odejść i potrafiłem zaangażować się w miłość gdzie indziej, to wszystkie drogi prowadziły mnie z powrotem do Ciebie.
— Pierre Berge ‘Listy do Yves'a’
Reposted fromkeloinsa keloinsa viathinredline thinredline
janealicejones
9147 82f6 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaKACHA KACHA
janealicejones
8935 6fd8
Reposted frombudas budas viasadporn sadporn
janealicejones
7826 7cd2
Reposted frombluuu bluuu viasweetnothingg sweetnothingg
janealicejones
8023 52bd 500
janealicejones
3596 00f9
janealicejones
grafika 90's, text, and grunge
Reposted fromweightless weightless viainsanedreamer insanedreamer
janealicejones
janealicejones
8289 e13b
janealicejones
3852 0bc6
Reposted fromonlyace onlyace viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl