Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4725 14fd 500

imyourcherrybomb:

VOGUE ITALIA JANUARY 1994
linda & kyle 
photographer: steven meisel

Reposted fromLittleJack LittleJack viamaryjanejanis maryjanejanis
4730 69f9 500

dialnfornoir:

Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viamaryjanejanis maryjanejanis
janealicejones
7896 0e6e 500
janealicejones
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viastonerr stonerr
I like art, and by art I mean music, poetry, sex, paintings, the human body, literature… All of this is art to me.
— Hunter Reveur   (via yoursly)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viafabuleux fabuleux
janealicejones
7535 e468
Reposted fromscorpix scorpix viaszydera szydera
janealicejones
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium viaszydera szydera
5857 5ceb 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
8869 20ed 500
Reposted fromgreggles greggles viaszydera szydera
janealicejones
(...) nie kombinuj. Kiedy kombinujesz, przestaję ci wierzyć.
— Anna Dymna
janealicejones
5454 1453 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaszydera szydera
janealicejones
0649 550c
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viaszydera szydera
janealicejones
3140 3e65
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viaszydera szydera
janealicejones
9781 d448
cześć zupo
Reposted fromjaslodka jaslodka viaszydera szydera
janealicejones
Reposted fromFlau Flau viaszydera szydera
8731 477c
janealicejones
4658 21f3
Reposted fromjestemzero jestemzero viaszydera szydera
janealicejones
9760 554e
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaszydera szydera
janealicejones
Pragnąłem ruchu, a nie spokojnie toczącej się egzystencji. Pragnąłem podniety i niebezpieczeństwa, i okazji do poświęcenia się dla miłości. Czułem w sobie nadmiar energii, która nie miała ujścia w naszym spokojnym życiu.
— Lew Tołstoj - Szczęście rodzinne
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaszydera szydera
janealicejones
2019 4985 500
Blue Is the Warmest Color
Reposted fromEmisja Emisja viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl