Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5292 5890 500

twin-peaks-lover:

David Lynch and Harry Dean Stanton

3298 7f9c 500
Reposted fromkimik kimik
janealicejones
janealicejones
2147 805d 500
Reposted frompulperybka pulperybka vianieprzytomny nieprzytomny
janealicejones
0073 0f90
Reposted fromlllm lllm vianieprzytomny nieprzytomny
janealicejones
Reposted fromshakeme shakeme vianieprzytomny nieprzytomny
janealicejones
janealicejones
w życiu najtrudniejsze jest odkrywanie swojej tożsamości. Czy ta whisky rzeczywiście ci smakowała, czy może tak ci się wydawało, bo smakowała twoim kolegom? Czy kupiłeś ten telefon dla siebie, czy żeby pokazać, że cię stać? Czy słuchasz tej muzyki dlatego, że ci się podoba, czy dlatego, że słuchają jej twoi znajomi, a ty boisz się przyznać, żeby cię nie wyśmiali? Co jest naprawdę twoje? Z takich drobnych rzeczy układa się nasza tożsamość. Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.  
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaszydera szydera
3382 4913 500

stolenvaporwave:

/u/adventure_hat

Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaszydera szydera
0910 8fb3 500
Reposted fromkniepuder kniepuder
Reposted frommessedup messedup viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
janealicejones
2962 0ce9
Reposted from0 0 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
janealicejones
1026 8b0d 500
Reposted fromhollygrove hollygrove viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
janealicejones
6194 9a9d
Reposted fromohshit ohshit viairmelin irmelin
janealicejones
0884 d80b 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
8862 a6f1 500

goodreadss:

Italian Girl with Flowers, 1886 Joaquin Sorolla y Bastida

Reposted fromIkoxun Ikoxun viasztukamatorka sztukamatorka
5259 bbc1 500

vaticanrust:

Joy Division

Reposted fromLittleJack LittleJack viasztukamatorka sztukamatorka
4609 992e 500
Reposted fromdivi divi viasztukamatorka sztukamatorka
janealicejones
6763 679e
Reposted fromkarahippie karahippie viasztukamatorka sztukamatorka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl